Indkaldelse til Ekstra
Ordinær generalforsamling
D. 9 juli – 2015 kl. 19,00

Kære Køjebo,

Vi indkalder til en ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 9 juli
2015 kl. 19.00 – den afholdes på p-pladsen ud for nummer 65-67.

Der er et punkt på dagsordenen – valg af tagsten til renovering af vores
tage.

Tilstede vil være den rådgivende ingeniør, Knud Walløe, som vi har bedt om
at give en vurdering af hvilke sten, som kan være anvendelige til den
forestående renovering af vores tage.

Jeg vil samtidig gerne gøre opmærksom på vores vedtægter og især paragraf
7, hvor der blandt andet står at medlemmer, der er i restance med
kontingent, har ikke adgang til generalforsamlingen.

Vel mødt