Hulmurs isolering af vores ydervægge

Undertegnede har i forbindelse med den reklame vi har modtaget vedr. hulmurs isolering undersøgt sagen nærmere.
Vi var nogle stykker som havde besøg af en konsulent fra isoleringsfirmaet som ville fortælle om deres isolerings produkt. Han talte varmt for sagen men kendt ikke konstruktionen af vores indervægge, men forsikrede at det var en god ide at efterisolere. Især efter at han havde lavet en boreprøve og kunne konstatere at vi slet ikke har nogen form for isolering i vores vægge. Jeg har nu talt med rådgivende

ingeniør Knud Walløe, som kender vores huse rigtig godt ud fra de utallige tilstandsrapporter han har lavet gennem årene her på Køjevænget. Han frarådede helt klart at efterisolere, da væggene er konstrueret sådan at de skal ventileres hele tiden gennem de huller vi har i de lodrette fuger i ydermuren således at der ikke opstår fugt/råd i indervæggen. Husk derfor altid at holde de åbne fuger rene, sæt evt. et lille net ind i hullet så I kan holde mus og andet utøj ude. Hvis man alligevel ønsker en eller anden form for isolering i væggen anbefales det at man kontakter sit forsikringsselskab så man undgår manglende dækning ved en eventuel skade. Det kan oplyses at vores vægge består af en udvendig halvstens væg, derefter et hulrum,

derefter en tynd masonitplade, ca. 75 mm rockwool og til sidst den indvendige træplade, også en form for masonit. Dette kan ses på husets tegninger. Har man ikke disse tegninger, kan de hentes på kommunen ved henvendelse hos borgerservice.

Med venlig hilsen

Uffe Thiel nr. 77