1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling d. 9 Juli 2015
2. Valg af tagsten til Køjebo
3. Monier, producent af tagsten