Referat, budget og regnskab fra generalforsamlingen 2018