G/F KØJEBO

Stiftet 14 marts 1975 Kære nye medlem af Køjebo’es grundejerforening, velkommen.

Da vi er en grundejerforening med tæt bebyggelse og mange fælles arealer er der et par retningslinjer vi alle skal følge.
Grundejerforeningen er opdelt i grupper som fremgår af tegningen, gruppe tildeling, på vores hjemmeside. (www.Koejebo.dk). De fælles græsplæner i hver gruppe står grundejerne selv for at passe, dette aftales imellem grundejerne i grupperne. Nogle har aftalt at betale sig fra det og andre skiftes til at slå græsset. Vi har alle en fælles parkeringsplads med hæk flere steder som også kræver vedligeholdelse, dette står grundejerne også selv for, her har nogle også aftalt at betale sig fra dette. Nogle har carport andre ikke, kontakt bestyrelsen for yderligere information. Derudover har vi et slogan som er,
” Din bagside min forside” dermed sagt at vi alle har tre sider omkring vores hus som skal passes og se ordentligt ud, og snerydning og saltning står hver enkelt grundejer også selv for.
Vi har en fælles arbejdsweekend en gang om året, denne er som regel i Maj måned.
Disse retningslinjer er til for at vi kan være vores grundejerforening bekendt. Vi har et fælles skur hvor der står plæneklipper, tromle, trillebør og diverse redskaber, samt en grøn container til haveaffald til fri afbenyttelse. Nøgle til skuret overdrages af tidligere ejer, hvis ikke dette gøres kan man henvende sig til bestyrelsen.
Udendørsbelysningen på husene. Lamper og det astronomiske ur, vedligeholdes af grundejerforeningen, ved fejl kontakt bestyrelsen som sørger for at bestille reparation. Lamper og det astronomiske ur, må kun indstilles, repareres iht. instruktion fra bestyrelsen.
Vi har oprettet en lukket Facebook gruppe som hedder “Køjebo ” som kan bruges til at informere vores medlemmer om alt mellem himmel og jord, dog altid i en god tone. Det er godt at følge med her, så anmod om optagelse på

Side 2

siden. Vi har også en hjemmeside som er ” Koejebo.dk ” her vil der ligge vedtægter, reglement, referater, oversigt over medlemmer af bestyrelsen, billeder o. lign.
Du/I bedes venligst oplyse jeres e-mailadresse(r), til bestyrelsen, da alt kommunikation, indkaldelser etc. forgår via e-mail.
Hvis man har et indlæg, kan det sendes til vores mail, som er: koejebo@gmail.com
Endnu engang velkommen til Køjebo, vi håber at du/I må få det lige så rart som vi andre.
Er der spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen G/F Køjebo E – Mail.: Koejebo@gmail.com

HUSK DIN FORSIDE MIN BAGSIDE

(version marts 2020)