Blog Image

G/F Køjebo

Køjebo's beboere

Denne blog er oprettet med det formål at holde G/F Køjebo's beboere opdateret, om hvad der foregår i bebyggelsen, referater fra afholdte møder, vedtægter, ordensreglement samt gode initiativer fra bebyggelsens beboere.

Referat Generalforsamling marts 2022

Uncategorised Posted on Wed, March 30, 2022 14:35:53Indkaldelse til generalforsamling

Uncategorised Posted on Sun, March 01, 2020 16:55:21

G/F KØJEBO Stiftet 14 marts 1975.

  1. februar 2020
    Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 Dragør skole Nord — Lokale Stillerum Syd.
Dagsorden.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab & budget. 4. Valg ifølge vedtægter.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tina Bavnbæk nr. 25 og kasser John Lønstrup nr. 57. Begge modtager genvalg. b. Valg af suppleant til bestyrelsen. c. Valg af revisor. Jens Christiansen nr. 17, modtager genvalg. d. Valg af revisor suppleant.

  1. Indkommende forslag a. Reglement for Grundejerforeningen Køjebo. Tekst ændring i § 2. E. (forslag fra bestyrelsen) Udendørsbelysningen (2 lamper) på hver parcel og der astronomiske ur, vedligeholdes af grundejerforeningen. Ved fejl kontaktes bestyrelsen som sørger for at bestille reparation. Lamper og astronomist ur, må kun indstilles repareres, iht. instruktion fra bestyrelsen. Belysningen på parkeringspladserne udskiftes af en af bestyrelsen udpeget.
  2. Diverse.

a. Grøn weekend. Bestyrelsen foreslår 16 & 17 Maj. Forslag til projekter på grøn weekend, som vi kan lave i fællesskab, sendes til bestyrelsens mail.: Koejebo@gmail.com. Bestyrelsen forslag, rengøring af lamper på parkeringspladserne – Igen i år griller vi pølser om lørdagen, det sker omkring kl. 13.00 på parkeringsplads 2.
b. Foreningen næste projekt – Lys på parkeringspladserne.
c. Info om rotter.
d. Status på Barbara og Kai Palm -Nielsen, nr. 33.
e. Hvilken råderum har bestyrelsen!
f. Parkerings skilte til parkeringspladserne.
g. Kommunikation i Køjebo.
h. Info om Hjertestarter.
i. Info om Nabohjælp / evt. besøg af en indbrudskonsulent på næste generalforsamling.
j. andet.
Husk at blive registeret, når du/I kommer på generalforsamlingen, også hvis du/I har fuldmagter.
Vi i bestyrelsen håber, at så mange som overhovedet møder op, da det er medlemmerne der tegner foreningen, så deltag på generalforsamlingen og gør brug af din stemme og indflydelse.
Kan du/l ikke deltage på generalforsamlingen, kan du/I afgive stemme ved fuldmagt.
Man kan ikke deltage i generalforsamlingen, hvis man er i restance.
Vel mødt
HUSK DIN FORSIDE MIN BAGSIDE

Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Køjebo E-Mail.: Koejebo@gmail.com