Blog Image

G/F Køjebo

Køjebo's beboere

Denne blog er oprettet med det formål at holde G/F Køjebo's beboere opdateret, om hvad der foregår i bebyggelsen, referater fra afholdte møder, vedtægter, ordensreglement samt gode initiativer fra bebyggelsens beboere.

Gruppetildeling.P-plad og Affaldsystem

Bestyrelsen Posted on Wed, May 04, 2022 15:09:49Bestyrelsen 2022

Bestyrelsen Posted on Sun, May 01, 2022 09:57:31Referat Generalforsamling marts 2022

Uncategorised Posted on Wed, March 30, 2022 14:35:53Referat fra generalforsamling 2021

Bestyrelsen Posted on Fri, June 18, 2021 14:34:37


ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvarsfraskrivelse Posted on Sun, January 17, 2021 11:38:49

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette web-site er kun beregnet til at give læseren en generel orientering om hvad bestyrelsen for Grundejerforeningen Køjebo arbejder med. Endvidere er der lagt div. Dokumenter vedr. Grundejerforeningen op til oplysning, for foreningens medlemmer.

Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er på dette web-site, er indhentet fra pålidelige kilder, er Koejebo.dk og foreningens Web-master ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser, eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne. Alle oplysninger på dette web-site er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed eller nøjagtighed.

Links fra Koejebo.dk har forbindelse til andre web-sites, som vedligeholdes af en tredjepart, som  Koejebo.dk ikke har nogen kontrol over. Derfor kan Koejebo.dk ikke garantere for nøjagtigheden eller andre aspekter af oplysninger indeholdt i andre web-sites (tredje parts web-sites). Koejebo.dk er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden.

Koejebo.dk ønsker vores læsere rigtig god fornøjelse.Nyt Velkomstbrev

Reglement Posted on Sun, March 01, 2020 17:20:13

G/F KØJEBO

Stiftet 14 marts 1975 Kære nye medlem af Køjebo’es grundejerforening, velkommen.

Da vi er en grundejerforening med tæt bebyggelse og mange fælles arealer er der et par retningslinjer vi alle skal følge.
Grundejerforeningen er opdelt i grupper som fremgår af tegningen, gruppe tildeling, på vores hjemmeside. (www.Koejebo.dk). De fælles græsplæner i hver gruppe står grundejerne selv for at passe, dette aftales imellem grundejerne i grupperne. Nogle har aftalt at betale sig fra det og andre skiftes til at slå græsset. Vi har alle en fælles parkeringsplads med hæk flere steder som også kræver vedligeholdelse, dette står grundejerne også selv for, her har nogle også aftalt at betale sig fra dette. Nogle har carport andre ikke, kontakt bestyrelsen for yderligere information. Derudover har vi et slogan som er,
” Din bagside min forside” dermed sagt at vi alle har tre sider omkring vores hus som skal passes og se ordentligt ud, og snerydning og saltning står hver enkelt grundejer også selv for.
Vi har en fælles arbejdsweekend en gang om året, denne er som regel i Maj måned.
Disse retningslinjer er til for at vi kan være vores grundejerforening bekendt. Vi har et fælles skur hvor der står plæneklipper, tromle, trillebør og diverse redskaber, samt en grøn container til haveaffald til fri afbenyttelse. Nøgle til skuret overdrages af tidligere ejer, hvis ikke dette gøres kan man henvende sig til bestyrelsen.
Udendørsbelysningen på husene. Lamper og det astronomiske ur, vedligeholdes af grundejerforeningen, ved fejl kontakt bestyrelsen som sørger for at bestille reparation. Lamper og det astronomiske ur, må kun indstilles, repareres iht. instruktion fra bestyrelsen.
Vi har oprettet en lukket Facebook gruppe som hedder “Køjebo ” som kan bruges til at informere vores medlemmer om alt mellem himmel og jord, dog altid i en god tone. Det er godt at følge med her, så anmod om optagelse på

Side 2

siden. Vi har også en hjemmeside som er ” Koejebo.dk ” her vil der ligge vedtægter, reglement, referater, oversigt over medlemmer af bestyrelsen, billeder o. lign.
Du/I bedes venligst oplyse jeres e-mailadresse(r), til bestyrelsen, da alt kommunikation, indkaldelser etc. forgår via e-mail.
Hvis man har et indlæg, kan det sendes til vores mail, som er: koejebo@gmail.com
Endnu engang velkommen til Køjebo, vi håber at du/I må få det lige så rart som vi andre.
Er der spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen G/F Køjebo E – Mail.: Koejebo@gmail.com

HUSK DIN FORSIDE MIN BAGSIDE

(version marts 2020)Indkaldelse til generalforsamling

Uncategorised Posted on Sun, March 01, 2020 16:55:21

G/F KØJEBO Stiftet 14 marts 1975.

  1. februar 2020
    Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 Dragør skole Nord — Lokale Stillerum Syd.
Dagsorden.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab & budget. 4. Valg ifølge vedtægter.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tina Bavnbæk nr. 25 og kasser John Lønstrup nr. 57. Begge modtager genvalg. b. Valg af suppleant til bestyrelsen. c. Valg af revisor. Jens Christiansen nr. 17, modtager genvalg. d. Valg af revisor suppleant.

  1. Indkommende forslag a. Reglement for Grundejerforeningen Køjebo. Tekst ændring i § 2. E. (forslag fra bestyrelsen) Udendørsbelysningen (2 lamper) på hver parcel og der astronomiske ur, vedligeholdes af grundejerforeningen. Ved fejl kontaktes bestyrelsen som sørger for at bestille reparation. Lamper og astronomist ur, må kun indstilles repareres, iht. instruktion fra bestyrelsen. Belysningen på parkeringspladserne udskiftes af en af bestyrelsen udpeget.
  2. Diverse.

a. Grøn weekend. Bestyrelsen foreslår 16 & 17 Maj. Forslag til projekter på grøn weekend, som vi kan lave i fællesskab, sendes til bestyrelsens mail.: Koejebo@gmail.com. Bestyrelsen forslag, rengøring af lamper på parkeringspladserne – Igen i år griller vi pølser om lørdagen, det sker omkring kl. 13.00 på parkeringsplads 2.
b. Foreningen næste projekt – Lys på parkeringspladserne.
c. Info om rotter.
d. Status på Barbara og Kai Palm -Nielsen, nr. 33.
e. Hvilken råderum har bestyrelsen!
f. Parkerings skilte til parkeringspladserne.
g. Kommunikation i Køjebo.
h. Info om Hjertestarter.
i. Info om Nabohjælp / evt. besøg af en indbrudskonsulent på næste generalforsamling.
j. andet.
Husk at blive registeret, når du/I kommer på generalforsamlingen, også hvis du/I har fuldmagter.
Vi i bestyrelsen håber, at så mange som overhovedet møder op, da det er medlemmerne der tegner foreningen, så deltag på generalforsamlingen og gør brug af din stemme og indflydelse.
Kan du/l ikke deltage på generalforsamlingen, kan du/I afgive stemme ved fuldmagt.
Man kan ikke deltage i generalforsamlingen, hvis man er i restance.
Vel mødt
HUSK DIN FORSIDE MIN BAGSIDE

Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Køjebo E-Mail.: Koejebo@gmail.comTinglyst deklaration

Bestyrelsen Posted on Mon, September 02, 2019 19:29:56

Tinglyst deklaration for Køjebo fra 1974, samt memo for tillæg til deklaration fra 1974Next »